💖AKCE -50% na 2. fotoobraz na hliníkové desce Vybírejte ZDE.

Obchodní podmínky-převzetí zásilky

Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup v internetovém obchodě www.fotoobraz-rychle.cz společnosti  PRIVAT - FIN, s.r.o.

Při převzetí zboží si zkontrolujte spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, zjevná poškození). Jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Pokud viditelně poškozenou zásilku od přepravce převezmete a toto nezapíšete do předávacího protokolu, nemusí být dodatečná reklamace poškození uznána.

Přebírejte tedy zásilku od přepravce obzvláště pečlivě a sebemenší poškození – i přepravních obalů – s přepravcem zapište. Pokud Vám není při převzetí umožněno zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné vady zboží, jste povinni toto učinit nejpozději do 2 dnů, nepočítaje v to neděle a uznané svátky, od převzetí zásilky.

V případě problémů vše vyfoťte nebo natočte, uchovejte přepravní obaly a neprodleně nás kontaktujte na telefonním čísle 777238750 nebo e-mailem na adrese info@fotoobrazrychle.cz. Vašemu problému se budeme ihned věnovat a oznámíme Vám další postup. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

REKLAMACE ČESKÁ POŠTA (text převzatý ze stránek České Pošty)

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem. 

Upozornění: Pokud převezmete balík a zjistíte například poškozené/ohnuté rohy, Česká pošta vyplatí škodu pouze Vám, pokud škodu nahlásíte dle výše uvedených podmínek. Z naší strany Vám téměř neumíme pomoci. Pokud je balík poškozen, nepřebírejte ho, Česká pošta nám ho vrátí a škodu uhradí.